torsdag 19 april 2012

Farsan av Frida Söderberg


I medierna kan man dagligen höra och läsa om mord, psykopater och rättspsyk. Tänk om det var din egen pappa eller mamma som det handlade om…! Farsan är skriven av Frida Söderberg, hon arbetar som kurator vid en rättspsykiatrisk vårdenhet där hon möter människor i socialt utsatta situationer.  Boken är skriven som 15-årige Williams dagboksprojekt som han gör på uppdrag av sin skolkurator. Han har inte tidigare bearbetat att fadern insjuknade i en psykos, begick ett allvarligt våldsbrott och försvann ur deras liv för en lång tid framåt. William är påhittad men bygger på författarens möten under sin yrkesverksamma tid.

Jag tycker att den här lilla boken på endast 34 sidor är jätteviktig! Den är främst skriven för barn som har en förälder som drabbats av psykisk ohälsa men den är också en tankeväckare för alla andra. När en anhörig drabbas av en psykisk sjukdom är det på många sätt ännu svårare att tackla än om det är kroppslig sjukdom. Det är svårt att som barn/förälder/partner/syskon tala öppet om det, man kanske skäms eller är rädd för att det ska skapa ytterligare problem för den som är sjuk. Det vi inte talar om blir ofta något skamligt. Om det som i det här fallet är så att den psykiskt sjuke begått ett våldsbrott blir skulden och skammen ännu svårare att klara av. Boken ger också en avdramatiserad bild av den rättspsykiatriska vården. I slutet av boken finns tips på nätverk där man kan få veta mer om psykiska sjukdomar och att vara barn till förälder med psykisk ohälsa.